Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

tel.

ZADZWOŃ 0048 504-193-223

 • Prowadzisz lub rozpoczynasz działalność gospodarczą?
 • Jesteś w trakcie kontroli PIP, PIS lub innych instytucji zewnętrznych?
 • Potrzebujesz profesjonalnej i szybkiej pomocy?
 • Chcesz dostosować warunki w Twojej firmie do przepisów BHP?

Usługi w zakresie BHP

 • obsługa firm w ramach wykonywania zadań służby BHP
 • doradztwa w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • organizacja i prowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń w zakresie BHP
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego (w tym ryzyka biologicznego) na stanowiskach pracy
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej
 • analizy stanu BHP
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i ppoż.).
 • opracowywanie instrukcji BHP

Usługi w zakresie P-Poż

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków ( Dz.U. 80 poz. 563 z 2006r.)
 • audyt stanowisk
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

a. instrukcje przeciwpożarowe,
b. wykazy telefonów alarmowych,
c. znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
d. znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
e. podręczny sprzęt gaśniczy

 • udzielanie porad i opinii na temat zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową
 • prowadzenie próbnych ewakuacji
 
 
webdesign: kostek.net