Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prowadzisz lub rozpoczynasz działalność gospodarczą?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Jesteś w trakcie kontroli PIP, PIS lub innych instytucji zewnętrznych?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Potrzebujesz profesjonalnej i szybkiej pomocy?

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Chcesz dostosować warunki w Twojej firmie do przepisów BHP?

F.H.U. MAH
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Pomysł na firmę był prosty - zaoferować najwyższy intelektualnie i organizacyjnie poziom usług. Głównym zadaniem jest wspieranie wiedzą i doświadczeniem naszych klientów.

Usługi wykonujemy na podstawie umów o współpracę lub jednorazowych zleceń.

Nazywam się Hubert Wyrwicz. Jestem właścicielem firmy F.H.U. MAH. Ukończyłem studia na kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Ekonomicznego oraz studia podyplomowe na kierunku Skarbowość Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2004 po uzyskaniu uprawnień inspektora BHP w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu rozpocząłem działalność gospodarczą w tym zakresie. W roku następnym ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W roku 2006 - wyprzedzając zmiany w Kodeksie Pracy - uzyskałem uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, które odnawiam zgodnie z przepisami prawa co 5 lat. Działamy na terenie całego kraju. Z naszych usług korzystają między innymi firmy zajmujące się:

Przetwórstwem spożywczym

Przemysłem stoczniowym

Budownictwem drogowym

Usługami budowlanymi

1. Obsługa firm w ramach wykonywania zadań służby BHP.
2. Doradztwo w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
3. Organizacja i prowadzenie wstępnych oraz okresowych szkoleń w zakresie BHP.
4. Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego (w tym ryzyka biologicznego i chemicznego) na stanowiskach pracy.
5. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
6. Analizy stanu BHP.
7. Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres bhp i ppoż.).
8. Opracowywanie instrukcji BHP.

Usługi
w zakresie
BHP

1. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, zgodnie z przepisami prawa.
2. Audyt stanowisk.
3. Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
4. Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
    a. Instrukcje przeciwpożarowe,
    b. Wykazy telefonów alarmowych,
    c. Znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
    d. Znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
    e. Podręczny sprzęt gaśniczy.
5. Udzielanie porad i opinii na temat zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.
6. Prowadzenie próbnych ewakuacji.

Usługi
w zakresie
P-Poż.

Do pobrania

Kontakt

F.H.U. MAH

Adres:
ul. Konopnickiej 16e
74-100 Gryfino

Telefon:
504 193 223

E-mail:
mah@post.pl